Declaraţie privind protecţia datelor

În cele ce urmează vă informăm în legătură cu colectarea datelor cu caracter personal în timpul utilizării paginii noastre Web. Datele cu caracter personal sunt toate datele care pot fi asociate cu dumneavoastră, de ex. nume, adresă, adrese de e-mail, comportament de utilizare. Am luat numeroase măsuri tehnice și de funcționare pentru a proteja datele împotriva manipulărilor voite, a pierderii, distrugerii sau accesului persoanelor neautorizate. Procedurile noastre de siguranță sunt verificate periodic și adaptate progresului tehnologic.

1. Responsabil pentru prelucrarea datelor

Responsabil conf. art. 4 par. 7 din Regulamentul general (UE) privind protecția datelor (RGPD) este EURODIS GmbH, Hertzstraße 10, 69469 Weinheim, Tel.: 0049-6201 988 703 Fax: 0049-6201 988 120 E-mail: contact@eurodis.com (mai multe informații se găsesc în caseta redacțională).

2. Posibilități de contact a responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul nostru cu protecția datelor este disponibil la dataprotection@eurodis.com sau la adresa noastră poștală cu mențiunea „responsabilul cu protecția datelor“.

3. Drepturile dumneavoastră

Față de noi aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal care vă vizează:

3.1. Drepturi generale

Aveți dreptul la informare, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor, precum și dreptul de a refuza prelucrarea sau de a transmite mai departe datele. În măsura în care prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului exprimat de dumneavoastră, aveți dreptul de a-l revoca, efectul revocării fiind valabil în viitor.

3.2. Drepturi la prelucrarea datelor conform interesului justificat

În conformitate cu art. 21 alineat 1 RGPD, din motive care țin de situația dumneavoastră specială, aveți dreptul de a vă opune în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se justifică prin art. 6 alineat 1 e RGPD (prelucrarea datelor în interes public) sau prin art. 6 alineat 1 f RGPD (prelucrarea datelor în vederea apărării unui interes legitim), această opoziție fiind valabilă și pentru crearea de profiluri pe baza acestei prevederi. În cazul în care vă exprimați opoziția nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal decât în cazul în care putem aduce argumente obligatorii, care garantează protecția, sau în cazul în care această prelucrare este necesară în scopul validării, exercitării sau apărării unor drepturi legale.

3.3. Drepturi în cazul marketingului direct

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea măsurilor de marketing direct, în conformitate cu art. 21 par. 2 RGPD aveți dreptul de a vă exprima în orice moment opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, în scopul unor astfel de activități publicitare, acest lucru fiind valabil și pentru crearea profilurilor, dacă aceste acțiuni sunt corelate cu marketingul direct.
În cazul exprimării opoziției față de prelucrarea în scopul marketingului direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

3.4. Dreptul la depunerea unor plângeri la o autoritate de supraveghere

În plus mai aveți dreptul de a depune plângeri la o autoritate de supraveghere a protecției datelor, în legătură cu prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4. Colectarea datelor cu caracter personal la vizitarea paginii noastre Web

În cazul utilizării strict informative a paginii Web, așadar atunci când nu utilizați formularul nostru de contact și nu ne transmiteți informații în alt mod, colectăm doar datele cu caracter personal pe care browser-ul dumneavoastră le transmite pe server-ul nostru. Dacă doriți să consultați pagina noastră Web, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru afișarea paginii și pentru asigurarea stabilității și siguranței acesteia. Baza juridică în acest sens o reprezintă art. 6 alineat 1 lit. f RGDP.
Adresa IP, data și ora apelării, diferențele de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT), conținutul solicitării (pagina concretă), statutul de acces/codul de stare HTTP, eventual cantitatea de date transmise, pagina Web de pe care vine solicitarea, browser-ul, sistemul de operare și suprafața acestuia, limba și versiunea de software a browser-ului.

5. Contactarea prin e-mail sau prin formularul de contact

Atunci când ne contactați prin e-mail sau pe baza unui formular de contact, datele comunicate de către dumneavoastră (tema solicitării, nume și prenume, adresa de e-mail și mesajul) sunt salvate de noi pentru a vă răspunde la întrebări. În măsura în care prin formularul de contact vă solicităm date care nu sunt necesare pentru a stabili un contact, am marcat aceste date ca fiind opționale. Aceste date ne sunt necesare pentru concretizarea solicitării dumneavoastră și pentru o mai bună derulare a chestiunii în cauză. O comunicare a acestor date se realizează exclusiv benevol și cu consimțământul dumneavoastră, art. 6 alineat 1 a RGPD. În măsura în care este vorba de informații pentru canalele de comunicare (de exemplu adresă de e-mail, număr de telefon), vă exprimați consimțământul ca noi să vă contactăm pe acest canal de comunicare pentru a vă răspunde la chestiunea formulată. Acest consimțământ poate fi revocat de dumneavoastră în orice moment, cu efect pe viitor.
Datele colectate în acest sens vor fi șterse de noi după ce salvarea nu mai este necesară sau vom limita prelucrarea în cazul în care există obligații de păstrare.

6. Utilizarea cookies

La utilizarea de către dumneavoastră a paginii noastre Web se salvează cookies pe computerul dumneavoastră. Cookies sunt mici fișiere text care se salvează pe harddisc-ul browser-ului utilizat de dumneavoastră și prin care se transmit informații către unitatea care plasează cookies. Cookies nu pot rula programe și nu transferă viruși pe computerul dumneavoastră. Ele au ca scop prezentarea mai prietenoasă și mai eficientă a ofertei pe Internet. Plasăm cookies și pentru a vă putea identifica la vizitele ulterioare, în cazul în care vă creați un cont la noi. În caz contrar, la fiecare nouă vizită va fi necesar să vă autentificați.
Această pagină Web utilizează diverse tipuri de cookies, al căror volum și mod de funcționare sunt explicate după cum urmează:

6.1. Cookies tranzitorii

Aceste cookies sunt șterse automat la închiderea browser-ului. Printre acestea se numără în special cookies de sesiune. Acestea salvează un așa numit Session-ID cu care se pot aloca diverse solicitări ale browser-ului la o sesiune comună. Astfel computerul dumneavoastră poate fi recunoscut, dacă reveniți la pagina Web. Session-cookies sunt șterse dacă vă delogați sau închideți browser-ul.

6.2. Cookies persistente

Aceste cookies sunt șterse automatizat după o anumită perioadă care diferă de în funcție de cookie. Puteți șterge în orice moment cookies din setările de securitate ale browser-ului.

6.3. Cookies Flash

Cookies Flash utilizate nu sunt înregistrate de către browser ci de către plugin-ul Flash. De asemenea utilizăm HTML5 storage objects, care sunt plasate pe terminalul dumneavoastră. Aceste obiecte stochează datele necesare indiferent de browser-ul utilizat și nu au dată de expirare automatizată. Dacă nu doriți prelucrarea Flash-Cookies , trebuie să instalați un Add-On corespunzător, de ex. „Better Privacy“ pentru Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) sau Adobe-Flash-Killer-Cookie pentru Google Chrome. Utilizarea HTML5 storage objects poate fi împiedicată prin comutarea browser-ului în modul privat. De asemenea recomandăm ștergerea periodică a cookies din browser.

6.4. Împiedicarea cookies

Puteți configura setarea browser-ului în funcție de dorințele dumneavoastră și puteți refuza de ex. plasarea de Third-Party-Cookies sau a oricărui tip de Cookies. Vă atragem atenția însă că în acest caz nu veți putea utiliza eventual toate funcțiile acestei pagini Web.

6.5. Bazele juridice și durata de stocare

Bazele juridice pentru eventuale prelucrări ale datelor cu caracter personal și durata lor de utilizare variază și sunt reprezentate în următoarele secțiuni.

7. Analiza paginilor Web

În scopul analizării și optimizării paginilor noastre Web utilizăm diverse servicii reprezentate în cele ce urmează. Astfel putem analiza câți utilizatori ne vizitează paginile, ce informații sunt cele mai cerute și cum percep utilizatorii oferta. Înregistrăm printre altele date referitoare la paginile de Internet de pe care o persoană vizată a ajuns pe pagina de Internet (așa numitul Referrer), ce pagini secundare ale paginii de Internet au fost accesate și cât de frecvent și pe ce durată a fost vizitată o pagină secundară. Aceasta ne ajută la structurarea mai prietenoasă și îmbunătățirea ofertelor. Datele astfel colectate nu au ca scop identificarea personală a utilizatorilor. Se colectează date anonimizate sau cel mult pseudonimizate.
Baza juridică în acest sens o reprezintă art. 6 alineat 1 lit. f RGDP.

7.1. Google Analytics

Utilizăm următoarea tehnologie de la Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“): 

Această pagină Web utilizează Google Analytics. La cererea administratorului acestui site Web, Google evaluează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului Web, pentru a întocmi rapoarte despre activităţile site-ului Web şi pentru a presta alte servicii legate de utilizarea site-ului Web şi a Internet-ului faţă de administratorul paginii Web.

De la convenția încheiată între însărcinatul pentru protecția datelor și libertatea informației din Hamburg și Google pe baza hotărârii Cercului de la Düsseldorf pentru organizarea proceselor de analiză pentru măsurarea ariei de acțiune a ofertelor pe internet în conformitate cu normele de protecție a datelor, este posibilă utilizarea conformă și fără obiecții a Google Analytics în anumite condiții. Desigur că respectăm aceste principii. În special atragem atenţia asupra faptului că pe această pagină, Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp();“, pentru a asigura înregistrarea anonimizată a adreselor IP (aşa numita IP-Masking). Adresa dumneavoastră IP este prescurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state partenere ale acordului privind spaţiul economic european. Doar în cazuri excepţionale, adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA şi prescurtată acolo. Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este asociată cu alte date de la Google. Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de utilizare şi protecţia datelor se găsesc la https://www.google.de/analytics/terms/de.html resp. la https://www.google.de/intl/de/policies/.
Google Analytics utilizează așa numitele „Cookies“, fișiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră. Informaţiile generate de aceste cookies referitoare la utilizarea paginii Web sunt transmise de regulă către un server al Google din SUA şi salvate acolo. Puteţi împiedica stocarea fişierelor cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului de browser; vă atragem totuşi atenţia că în acest caz este posibil ca nu toate funcţiile acestei pagini să poată fi utilizate integral. Puteţi împiedica de asemenea înregistrarea datelor generate de cookie şi raportate la utilizarea de către dumneavoastră a paginii Web (incl. adresa IP) la Google precum şi prelucrarea acestora de către Google, descărcând şi instalând următorul Add-on pentru browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Dacă efectuați clic aici, se aplică un Opt-Out-Cookie ceea ce previne înregistrarea pe viitor a datelor dumneavoastră la vizitarea acestei pagini: Dezactivați Google Analytics.
Baza juridică pentru utilizare o reprezintă § 15 alineat 3 TMG resp. art. 6 alineat 1 f RGPD.

8. Transmiterea datelor

Transmiterea datelor dumneavoastră către terți nu are loc în principiu decât în cazul în care suntem obligați legal în acest sens, sau transmiterea datelor este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau dacă v-ați exprimat în prealabil consimțământul pentru transmiterea datelor.
Prestatorii externi de servicii și companiile partener precum companiile de expediții însărcinate cu livrările primesc datele doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru derularea comenzii. În aceste cazuri, volumul datelor determinate se limitează însă doar la minimul necesar. În măsura în care prestatorii noștri de servicii vin în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prelucrării comenzii ne asigurăm conform art. 28 RGPD că aceștia respectă în aceeași măsură prevederile legii privind protecția datelor. Vă rugăm să respectați indicațiile ofertanților privind protecția datelor. Pentru conținutul serviciilor externe răspunde ofertantul serviciilor, noi efectuând în măsura posibilă o verificare a serviciilor în ceea ce privește respectarea cerințelor legale.
Pentru noi este important să prelucrăm datele dumneavoastră în cadrul UE / SEE.

9. Securitatea datelor

Am luat numeroase măsuri tehnice și de funcționare pentru a proteja datele împotriva manipulărilor voite, a pierderii, distrugerii sau accesului persoanelor neautorizate. Procedurile noastre de siguranță sunt verificate periodic și adaptate progresului tehnologic.

Stadiu mai 2018